Hrvatska elektroprivreda i Općina Pašmanu u ožujku ove godine sklopili su Sporazum o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila, javlja portal Općine Pašman. U sporazumu je navedeno kako Općina Pašman u sklopu svoje gospodarske politike društveno odgovornog poslovanja, a u skladu s direktivom Europskog parlamenta i Vijeća, o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva te Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, želi potpomognuti razvoj elektromobilnosti.

Nova punionica će raditi u sklopu prvog hrvatskog lanca javno dostupnih punionica elektromotornih vozila - ELEN, koji razvija HEP. Projekt obuhvaća postavljanje i držanje jedne punionice u mjestu Pašman na lokaciji Malinišće, u sklopu koje će biti osigurana dva parkirna mjesta. S novom punionicom Pašman postaje atraktivna destinacija svim turistima sa električnim vozilima čiji broj raste iz godine u godinu.
Radovi na punionici trebali bi biti završeni kroz nekoliko dana, nakon čega će to postati jedina punionica za električna vozila na otocima Pašman i Ugljan.