Prvi put su predstavnici privatnih iznajmljivača ušli u Vijeće Turističke zajednice jer je to tražila Županijska gospodarska komora pri kojoj udrugu vodi Klaudio Grdović. Tako je na upit vijećnika Kristijana Kotlara odgovorio predsjednik Vijeća TZ Grada i gradonačelnik Branko Dukić.

U sazivu novoizabrane skupštine kao predstavnik privatnih iznajmljivača je Grgo Peronja, direktor Odvodnje. On je još od 2014. godine bio u sazivu Skupštine Turističke zajednice Grada, prema dostupnim nam podacima. Kriterij za članstvo u skupštini je veličina prometa na koju se plaća turistička članarina, tako se navodi i u najnovijem Statutu TZ Grada Zadra.

Obitelj Grge Peronja (u korijenu s hvarskom tradicijom u turizmu, op.a) od 80-tih godina se bavi iznajmljivanjem, kada se od zarade nakon sezone ulagalo u školovanje mlađih članova obitelji. Prema podacima e-visitora lani su imali 1500 noćenja u svojima kapacitetima na Punta Skali i u Zadru, a do prije koji dan 1 180 noćenja. Peronja je očito među prvima po iznajmljivanju na poručju Grada Zadra ali nije bio prvi kojeg je Dukić imenovao u turističku vladu. Za članstvo u Vijeću TZ Grada kriterij je uglavnom odabir prema interesnoj politici.