Iako se najavljivalo da će se ove jeseni objaviti natječaj za izvođača radova na rekonstrukciji Ulice Franje Tuđmana od raskrižja s Murvičkom do Ulice Josipa bana Jelačića, još uvijek se radi na pripremi projektne dokumentacije.

Posao za kojeg je procijenjena vrijednosti bila 130 tisuća kuna bez PDV-a, dobio je u srpnju Gin Company s dvije tisuće kuna manjom ponudom. Oni će za ukupno 160 285 kuna raditi novelaciju te izmjenu i dopunu projektne dokumentacije "Rekonstrukcija i izgradnja Ulice dr. Franje Tuđmana". Ali samo za prvu i treću dionicu, Gin Company će usklađivati osnovni projekt koji odavno postoji. Na drugom dijelu tog projekta, kod TIZ-a, angažiran je D&Z.