Gradonačelnik Branko Dukić očito bi želio biti upamćen po rješenju smrada iz pročistača otpadnih voda na Smiljevcu kao i uklanjanja tzv. crnih jama EU projektom aglomeracije.

Ali na tom putu prepriječila mu se javna nabava, koja je zadavala problema i Vladi kada su odlučili izabrati Kineze za Pelješki most.

Manipulativna i naizgled transparentna javna nabava u kojoj se može kupovati vrijeme, razlog je što je ponovljeni natječaj za dogradnju tog uređaja ponovno završio kod Državne komisije za kontrolu javne nabave. Zajednica ponuditelja Vodotehnika Zagreb i Sitolor iz Slavonskog Broda uložili su žalbu 7. rujna, kao što su na prvi natječaj to napravili 20. srpnja.

I tako zadarska aglomeracija s kojom se Dukić hvali skoro dvije godine nikako da počne u Zadru. Direktor Odvodnje Grgo Peronja nije za to kriv da bi mu se prijetilo smjenom ako padne i drugi natječaj čija je procijenjena vrijednost 75 milijuna kuna. Po istom kriteriju pročelnik Tomislav Korona već je odavno trebao dobiti otkaz nakon što su mu propala dva natječaj za prodaju stare škole na Ižu, a da ne govorimo o zakupu poslovnih prostora.

U pitanju je tržište i provođenje politike vođenja Grada prema kojoj je Zadar 2007. godine imao građevinski boom na crnim jamama. Nakon toga je uz pomoć kredita Svjetske banke napravljen dio kanalizacije viših dijelova Grada da bi sada precijenjeni projekti koje sa 65 posto financira EU, doveli kanalizaciju kao civilizacijsku stečevinu. I kao što je bivši gradonačelnik Božidar Kalmeta zahvaljivao Svjetskoj banci za to što je napravljen dio kolektorske mreže i crpnih stanica, tako bi se i Dukić želio hvaliti da je Zadar s Bokanjcem i Petrčanima napokon dobio kanalizaciju.

Dok se to dogodi utrošit će se 70-ak i tko zna koliko milijuna da se dogradi uređaj koji ponajviše smrdi zbog tzv. crnih, odnosno septičkih jama. Pojasnio je to vijećnicima direktor Grgo Peronja i najavio da će se tim zahvatom pokušati riješiti smrad kojeg će posve nestati tek kada nestane više od tri tisuće crnih jama koje se prazne u taj uređaj na Smiljevcu.

Zadar je taj uređaj izgradio 2009. godine i njega su Hrvatske vode uz pomoć, naravno, kredita Svjetske banke, platili 128 milijuna kuna, zajedno s podmorskim ispustom. Sa 95 posto pročišćavanja fekalnih voda, Odvodnja je najbolja u Hrvatskoj, pohvalio se Peronja gradskim vijećnicima. Međutim, s pet posto septičkog otpada koliko se slijeva u sporni pročistač, Zadar je vodeći po smradu.