Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom traži od Gradskog vijeća suglasnost za prodaju 5000 m² po početnoj cijeni od 3.080.000 kuna.

Riječ je o sedam katastarskih čestica koje u naravi predstavljaju jedinstvenu prostornu cjelinu - neizgrađeno građevinsko zemljište. Prema elaboratu vještaka građevinske struke Marija Kalmete, tržišna vrijednost nekretnina iznosi 81,72 EUR-a po m2.

- Lokacija nekretnine je u izgrađenom dijelu građevinskog područja Grada Zadra, predio Dračevac Zadarski. Nalazi se neposredno uz asfaltiranu gradsku prometnicu, Ulicu Sv. Nikole Tavelića. Uvidom u prostorno plansku dokumentaciju, Prostorni plan uređenja Grada Zadra utvrđeno je da se predmetne nekretnine nalaze u području stambene namjene manje gustoće (Sm), te da preko predmetnih čestica nema ucrtanih postojećih ni planiranih prometnica. navode iz resornog odjela u materijalima koje su dostavili vijećnicima. Stoji li iza odluke o raspisivanju natječaja pismo namjere, doznat će se u srijedu na sjednici.