Rezultat poslovanja Zadarske županije i njezinih ustanova u prvih šest mjeseci ove godine je manjak od 21,3 milijuna kuna. Kao rezultat ukupnog poslovanja županija je ostvarila višak od 36,5 milijuna kuna, u čemu je i 12,5 milijuna kuna nepotrošenih od prodaje zgrade Zavoda za javno zdravstvo.

Proračunski korisnici bez ustanova u zdravstvu iskazali su višak od 9,6 milijuna kuna, dok su ustanove u zdravstvu donijele uteg iskazujući manjak od 67,5 milijuna kuna, izvijestio je župan Božidar Longin na radnom dogovoru u svezi Kolegija župana održanom 8. rujna. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu, kako ga je predložio Upravni odjel za financije i proračun, podnijet će Županijskoj skupštini na donošenje.

- Nove okolnosti u gospodarskom okruženju dodatno su opteretile proračune lokalnih i regionalnih samouprava kao i državni proračun. Slijedom toga, polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna karakterizira usporen rast i pad pojedinih izvornih županijskih prihoda te ograničeno trošenje rashoda sukladno odlukama izvršnog i predstavničkog tijela Zadarske županije, navodi se u izvještaju.

Zahtjevom za beskamatni zajam od 15. svibnja 2020. godine Zadarska županija iskoristila je mjeru za pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave, čime županija osigurava likvidnost proračunskih sredstava te mjera služi za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak. Do 30. lipnja 2020. godine od strane Ministarstva financija doznačeno je 2,16 milijuna kuna zbog odgode/obročne otplate plaćanja poreza na dohodak te 8,6 milijuna kuna isplate po osnovi povrata poreza po godišnjoj prijavi za 2019. godinu.

Povrat zajma po osnovi odgode plaćanja doznačavat će se Ministarstvu financija sukcesivno u visini naplate odgođenog poreza na dohodak, a povrat zajma po osnovi povrata po godišnjoj prijavi izvršit će se najduže u roku od godine dana na račun državnog proračuna.