U organizaciji udruge "Eko - Zadar" u Maloj Ravi je održano predavanje „ Što traže fu-turisti? Zelena putovanja i održivi smještaj." Predavanje je održano u sklopu projekta ROTOR-Razvoj Održivog Turizma na Otoku Ravi kojeg financira Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka s 10.000,00 kuna i uz angažman MO Mala Rava koji nam je i ustupio prostor MO, te je sve prošlo u skladu s epidemiološkim preporukama.

Održiva odnosno zelena putovanja i održivi smještaj postali su globalni trend. Istraživanja pokazuju da je za takav tip putovanja, ali i smještaja zainteresirana nova generacija putnika koja će utjecati na budući razvoj turizma, te koja će promijeniti sliku turizma kakvu danas poznajemo.

Predavanje je uz power point prezentaciju vodila Nastja Logar, zastupnica digitalne platforme Ecobnb za Hrvatsku. Nastja je prisutnima približila pojam održivog turizma, ali i ideju uređenja privatnih smještajnih kapaciteta na način da budu atraktivni ekološki osviještenim posjetiteljima, te je istaknula koji su to eko koraci do održivog smještaja.

U prvom planu moraju biti lokalne vrijednosti: priča o kulturno-povijesnoj baštini, lokalnoj bioraznolikosti, krajobrazu, lokalnoj gastronomiji, običajima, pričama, te drugim lokalnim i prirodnim vrijednostima destinacije na koju se dolazi; isticanje lokalne gastronomije odnosno sezonske, lokalno proizvedene organske hrane, spremljene po tradicionalnim, pomalo zaboravljenim receptima. 

Turistima i posjetiteljima trebaju biti dostupni spremnici za odvajanje otpada po vrstana, kako na javnim površinama destinacije u koju dolaze, tako i u smještajnim kapacitetima. Isto tako treba raditi na smanjenju korištenja plastičnih vrećica, a gostima ponuditi adekvatnu zamjenu. Preporuča se i pažljivo gospodarenje vodom, električnom energijom, dostupnost bicikala i sl.

- Malim preinakama u smještajnim kapacitetima i primjenom eko koraka do održivog smještaja može se ozeleniti turistička ponuda koja će privući goste koji će doći i upoznati našu kulturu i tradicionalnu kuhinju, koji će kupovati od lokalnog stanovništva, koji će poštovati našu prirodu i okoliš i koji će sa sobom ponijeti komadić dalmatinskog duha, istaknula je Logar.

U sklopu ovog projekata osmišljen je letak" Poštujmo prirodu, čuvajmo okoliš" namijenjen turistima i posjetiteljima kojim će se educirati o ekološki poželjnom ponašanju na otoku Ravi, a sve u u svrhu zašite okoliša i prirode. Letak je dostupan kod predsjednika MO Mala Rava, u TZ Zadar kao i na internetskoj stranici udruge „Eko - Zadar".