Nezavisna lista "Bibinje isprid svih" medijima je poslala priopćenje u kojem se osvrće na velike troškove na reprezentaciju u Općini Bibinje. Njihovo priopćenje objavljujemo u cijelosti:

- Uvidom u izvršenje proračuna 2019. godine prikazana su potrošena sredstva na ime reprezentacije u iznosu od 291.461.00 kuna. 

Koliki je planiran rashod za reprezentaciju, nije navedeno u izvornom planu pročuna za 2019. godinu. Treba istaknuti da je ovo do sada rekordan iznos proračunskih sredstava rashodovanih u ovu svrhu. 

Na sjednici O.V. održanoj 29. srpnja ove godine zatraženo je obrazloženje ovog rashoda od strane načelnika Bruna Bugarije koji nije odgovorio na pitanje vijećnika već ga je proslijedio službeniku za financije. 

U obrazloženju ističe se da su spomenuta sredstva utrošena većinom na organiziranje manifestacija tokom ljetnih mjeseci i obilježavanju Dana Općine... 

Postavlja se pitanje čemu onda sredstva od čak 568 000.00 kuna rezerviranih na ime javnih potreba u turizmu s kojima je raspolagala Turistička zajednica Općine Bibinje prošle godine. Kad se radi o organiziranju ljetnih manifestacija, treba istaknuti i to da se one organiziraju i kroz razna sponzorstva. 

Dodajmo tomu da je TZ među ostalim spomenutim rashodima uspjela potrošiti čak 232.924.00 kuna za intelektulne i osobne usluge te 71.171.00 kuna za reprezentaciju.
Držimo da su ovakvi podaci prikaz rastrošnosti lokalne vlasti te smatramo da se potrošeni novac trebao preusmjeriti na rješavanje problema s kojim se susreće stanovništvo Bibinja.
U prvom redu je to rješavanje komunalne infrastruktre, naglašavamo da još uvijek pojedine ulice nisu asfaltirane ili su u katastrofalnom stanju, zatim javna rasvjeta te činjenica da jedan dio stanovništva nema mogućnost priključenja na vodovodni sustav.
O sustavu odvodnje velik dio mještana može samo sanjati! 

Dodajmo ovomu i činjenicu o nerealiziranju svih kapitalnih projekata kao što su izgradnja vrtića, ŠC Crljenica, obnova Doma kulture, Trg Sv. Roka, Brdo Križ, izgradnja reciklažnog dvorišta....

Kad se radi o proračunu za 2020 godinu treba reći da se računa na bitno smanjenje prihoda te on prvim izmjenama i dopunama iznosi 14.857.461.00 kuna. Očekivani iznos ukupnog duga planira se do iznosa od 9.460.000.00 kuna.

Da bi se "doskočilo" očekivanom manjku u proračunu Općinsko vijeće, u komu većinu ima HDZ, izglasava se novo zaduženje u iznosu od 960.000.00 kuna. Beskamatni zajam osigurava Ministarstvo financija te bi se, kako se navodi, koristio za financiranje nephodnih rashoda...

OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINA BIBINJE
NEZAVISNA LISTA
BIBINJE ISPRID SVIH

*Od Općine smo zatražili očitovanje o njihovim navodima te ćemo ga objaviti čim pristigne.