Park prirode Vransko jezero otvara novi, moderno opremljeni Info centar u Biogradu na Moru. Info centar Biograd n/ M će u ponedjeljak 31. kolovoza 2020. godine biti otvoren za sve zainteresirane posjetitelje od 9 do 19 sati. U prostorijama Info centra su izložene fotografije koje prikazuju bogatstvo prirodne i kulturne baštine Parka prirode Vransko jezero i važnost njihove zaštite i očuvanja. Domaćim i inozemnim gostima su u Info centru dostupni promotivni i edukativni materijali te atraktivni suveniri s motivima Vranskog jezera, a zainteresirani ribiči mogu kupiti ribičke dozvole svakim radnim danom od 9 do 12 sati.

Info centar Biograd n/ M rekonstruiran je i prenamijenjen u sklopu projekta "Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero", koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, u okviru poziva „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode". Nositelj projekta je Javna ustanova Park prirode Vransko jezero, a projektni partneri su Grad Biograd na Moru, Udruga Biom i LAG Laura.

Troškovi rekonstrukcije i opremanja postojećeg objekta te uređenje okoliša iznose 2.788.613,90 kuna . Novouređena zgrada Info centra Biograd n/M nalazi se u samom centru Biograda n/M na adresi Trg hrvatskih velikana 20, na mjestu između ureda Turističke zajednice grada Biograda n/ M i autobusnog kolodvora.