Čistoća Pag tužila je nasljednike jedne preminule korisnice usluga iz Povljane na simbolične iznose, ali će zbog duga od svega 8,52 kune morati podmiriti troškove od preko 800 kuna!

Kako je navedeno u presudi protiv tuženice iz Zagreba, ona je dugovala iznos od 8,52 kune, koji odgovara njezinom suvlasničkom dijelu u nekretnini. Prema navedenoj kartici tražbina tužitelja iznosi 2.313,51 kn uvećano za kamate, a prema toj kartici tužena je njen nasljednik te iznos odgovara suvlasničkom dijelu.

Tužitelj je već vodio jedan postupak, no tuženik je u odgovoru na tužbu naznačio da nije jedini vlasnik. Kako iz vlasničkog lista proizlazi da ima više suvlasnika, neki su i umrli, a vlasnici izbjegavaju plaćati zakonske obveze koje terete nekretninu pravdajući se nesređenim vlasništvom, pa je Čistoća Pag tražila novčani iznos po zakonskoj obvezi u visini suvlasničkog djela tuženika.

U vlasničkom listu tuženik je upisan kao suvlasnik od 23/2835 idealnog dijela, te stoga za svaku mjesečnu ratu tužitelj potražuje iznos od 0,71 kn. Iako ovakav iznos je dosta mali, tužitelj je istaknuo kako nema drugog načina da riješi pitanje plaćanja usluga za navedenu nekretninu i za navedenu šifru ukoliko se sami vlasnici oko toga neće dogovoriti i neće postići sporazum.

Isplatu iznosa od 8,52 kn potražuje tužitelj kao ovlaštena osoba na ime obavljene komunalne usluge održavanja čistoće na području grada Paga i to na iznos od 0,71 kn od 06. 12. 2018.g. do 16. 5. 2019. godine. Tužena nije dala odgovor na tužbu, a sud je procijenio kako je tužbeni zahtjev osnovan.