U Domu Županije župan Božidar Longin održao je sastanak s gospodarstvenikom Tiborom Gibanicom koji je došao u ime rumunjske Županije Arad s ciljem pokretanja međuregionalne suradnje sa Zadarskom županijom.

Gost je župana upoznao s Aradom, osobito s gospodarskim profilom područja koje se najviše odnosi na automobilsku industriju. Razgovaralo se o mogućnosti uspostavljanja charter letova sa Zadrom, a potencijal župan vidi i u korištenju kadra za rad u turizmu.