ZADAR- Trg Petra Zoranića kao i Poljana Šime Budnića pretvoreni su u gradilište na kojima dnevno teška mehanizacija uništava kamene ploče tih dviju površina.

Dugo je trajalo uređenje ta dva gradska trga u koje je utrošeno 10-ak milijuna kuna. Nije 2009. godine, nakon arhitektonskog natječaja bilo novaca u gradskom proračunu, a neki su ranije upozoravali - zašto uređivati nešto što će se u radovima obnove Kneževe i Providurove palače uništiti.

Nije to bio jedini problem. Na Poljani Šimuna Budinića stavljen je kamen loše kvalitete zbog čega ga je napala vlaga. Posao popločavanja te dvije površine toliko je loše izveden, a sam projekt je imao toliko rupa, da će obaveza izvođača radova na Providurovoj palači da sve vrati u prvobitno stanje biti prilika za popravak sadašnjeg stanja. Ipak, teško je vjerovati da će se napraviti sanacija na gotovo pola Trga Petra Zoranića.

Uz radove na Providurovoj palači koji su ostavili najviše traga i oštetile kamen, Krekić avangard je bio nositelj radova i susjedne Kneževe palače. Kamene ploče su popucale, nisu fugirane pa "plešu", na mjestima su zdrobljene ili su izgubile svoju teksturu pod slojevima građevinskih materijala.

Na žalost, ništa bolje stanje nije s kamenom popločanim Trgom pet bunara koji je prvi uređen u poslijeratnom Zadru. Više od riječi zapuštenost - govori fotogalerija našeg Saše Čuke.