Državljanin Srbije s prebivalištem u Osijeku proglašen je krivim zbog loše odrađenog razminiranja na poljoprivrednom zemljištu u Zadarskoj županiji. Njega je tvrtka koja dobila posao početkom 2017. godine angažirala da detektorom metala i pipalicom ispita sumnjivo zemljište koje su njegovo sunarodnjaci zagadili minama prije 30 godina u Zemuniku Gornjem. Provođenjem kontrole kvalitete osam dana nakon što je on "osigurao" zemljište, na njegovom sektoru pronađeno je 20 neiskopanih metalnih predmeta od kojih su dva bila veličine 3-5 cm i 18 veličine 0-3 cm, čime je počinio prekršaj iz Zakona o protuminskom djelovanju, pa je kažnjen s iznosom od 1.200 kuna.

U svojoj pisanoj obrani naveo je da je točno da je dana 15. 1.2017. godine radio na radilištu „Poljoprivredne površine u Zadarskoj županiji", ali da je tom prilikom, kao i svaki drugi puta kada obavlja poslove razminiranja, ispitao i utvrdio sve detekcije u skladu s pravilima struke, te da stoga ne stoji tvrdnja da kritičnog dana u svojoj radnoj stazi tijekom obavljanja poslova nije ispitao sve detekcije iskopavanjem. Za tvrdnje iz prekršajnog naloga da se ne nude nikakvi dokazi iz kojih bi proizlazilo da bi navedeni predmeti bili uopće nađeni, zatim (ako jesu) kada i na kojem točno radilištu su nađeni, te konačno na čijoj radnoj stazi. Dakle, da postoji samo tvrdnja da su metalni predmeti nađeni i to na radnoj stazi koja je pripadala njemu.

Kaže i da nije zatečen na licu mjesta, niti da je bio prisutan kontroli kvalitete, da nema fotografija, niti bilo kojeg drugog relevantnog dokumenta iz kojeg bi proizlazila istinitost tvrdnji iznijetih u prekršajnom nalogu, tko bi bio voditelj takvog radilišta, niti je li takva osoba bila prisutna pri obavljanju kontrole kvalitete. Trake za označavanje staze i radilišta su po završetku radova, uklonjene a kontrola kvalitete da je provedena protekom više od tjedan dana od dana kada su poslovi razminiranja obavljeni.

- Dakle, pirotehničar HCR-a je, ako je uopće i bio na navedenom terenu, budući da ni o tome nema nikakvog dokaza, zatekao neoznačeno radilište, a ako je i pronašao neke metalne predmetne ne može tvrditi da oni pripadaju određenoj radnoj stazi, a zasigurno to da nije moguće utvrditi bez prisutnosti voditelja tog radilišta. Osim toga protek vremena u trajanju većem od tjedan dana ostavlja mogućnost da su navedeni metalni predmeti naknadno prispjeli na navedeno radilište, bilo utjecajem ljudskog faktora, bilo na neki drugi način, budući da radilište nije pod nadzorom koji bi isključivao ovakvu mogućnost, branio se B. P. Poslove razminiranja čitavog svog radnog vijeka, rekao je, obavlja savjesno i maksimalno brižljivo poštujući pri tome sva pravila struke, u prvom redu zbog svoje sigurnosti i sigurnosti kolega, a konačno i radi prevencije svih građana RH

Kontrolor kvalitete na sudu je ipak posvjedočio kako je pronašao 20 neiskopanih metalnih predmeta od kojih su neki bili veličine veće od 3 cm pa da se zbog toga i tereti navedeni pirotehničar. Prilikom kontrole kvalitete razminiranja ne ide se na štetu samih pirotehničara pa ako je nešto sporno onda da se mjeri i sama dubina na kojoj se nađe neiskopani metalni predmet. Prilikom vršenja kontrole kvalitete uvijek je prisutan i netko iz tvrtke koja vrši razminiranje, koja štiti interese tvrtke i svojih pirotehničara, a tako je bilo i u ovom slučaju. Napomenuo je da se radi o vrlo zahtjevnom i zagađenom terenu, a ni detektori da nisu idealni pa da uvijek postoji mogućnost da zaostane nekakav metalni predmet.

Sud je obranu okrivljenog ocijenio neutemeljenom te svoju odluku utemeljio na iskazu ispitanog svjedoka i Rješenju o ponavljanju poslova razminiranja na radilištu poljoprivredne površine u Zadarskoj županiji. Da navedeni metalni dijelovi nisu pronađeni na dubinama koje su označene izvedbenim planom, svakako pravna osoba koja je vršila razminiranje ne bi pristala na ponovno razminiranje nečega za što ne bi odgovarala. Slijedom iznijetog, Sud je nedvojbeno utvrdio da su se u ponašanju okrivljenog ostvarila obilježja djela prekršaja koje mu se stavlja na teret. Sud ga je oglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu. Okrivljeniku je kao olakšavajuću okolnost cijenio dosadašnje neosuđivanje za iste ili istovrsne prekršaje.