Četiri Canadaira CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH upućena su danas u akcije gašenja dva požara.

Na požarištu na lokaciji Konjsko iznad Klisa u Splitsko-dalmatinskoj županiji djeluju dva Canadaira, a istovremeno dva su Canadaira upućena na novi požar Sakarun na Dugom otoku u Zadarskoj županiji.

Sukladno prioritetima i stanju na požarištima zračne će snage preusmjeravati snage i djelovanja.

Od početka ovogodišnje protupožarne sezone (15. lipnja) do zaključno 11. kolovoza ove godine  zračne protupožarne snage bile su angažirane u gašenju 26 požara (14 u Šibensko-kninskoj, sedam u Splitsko-dalmatinskoj, tri u Zadarskoj te po jedan u Dubrovačko-neretvanskoj i Ličko-senjskoj županiji).

Sveukupno su zračne protupožarne snage u akcijama gašenja požara ostvarile oko 170 sati naleta pri čemu je izbačeno oko 5800 tona vode.

Uz gašenje požara provedeno je i 18 protupožarnih izviđanja sa protupožarnim avionima u županijama priobalja, dok je u izviđanju područja procijenjenih kao visokorizična za izbijanje požara tim besposadnih zrakoplovnih sustava "Orbiter 3B" bio angažiran osam puta.