U tijeku su završni radovi i pripreme za preseljenje štićenika Latice u novi Centar na Mocirama, a Grad Zadar već počinje s rekonstrukcijom objekta bivšeg dječjeg vrtića Pčelica na Plovaniji, u kojem su polaznici bili smješteni nakon odlaska iz neuvjetnog prostora na Kolovarama.

Prije tri godine tadašnji polaznici i djelatnici „Pčelice" raspoređeni su u tri područna vrtića Radost na Višnjiku, Plovaniji i Voštarnici, kako bi u njega mogla useliti djeca s posebnim potrebama. Sada kada je izvjesno da će djeca najkasnije u studenom u Mocire, Grad "priprema teren" za povratak redovno upisane djece u objekt. No da bi se to napravilo, moraju se sanirati krov i sanitarni čvorovi. Danas je raspisan natječaj kojim se traži izvođač koji će tražene radove izvesti u dvije faze - dok su djeca iz Latice još u objektu sanirat će sa salonitni krov, a nakon njihova odlaska i sanitarni čvorovi. Ulaskom četiri nove skupine djece u ovak objekt Grad će primiti veliki dio onih koji su za sada ostali neupisani.

Izvođač radova će kroz dvije faze rekonstruirati krov i sanitarne čvorove, što podrazumijeva raskrivanje krova od salonit ploča i njihovo deponiranje, dobavu i postavu crvenih valovitih ploča, bojanje fasade, demontaža postojećih i ponovna montaža sanitarija, demontažu električnih instalacija iz zidova koji se ruše itd. Predviđena vrijednost radova je 199.000 kuna bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda na danas objavljeni natječaj je 17. kolovoza.

Latica je inače nedavno objavila kako uz skrb o djeci s posebnim potrebama ove godine upisuje i redovni vrtićki 10 satni program (djeca od 4 do 6 godina) za 39 djece. Od 1. rujna u ovom objektu u Ulici Nikole Tesle bit će moguće primiti 11 djece, a prelaskom u Mocire još 28.