Gdje ja zapela građevinska dozvola za komercijalni centar u Gaženici, na osnovu koje Grad Zadar treba obračunati komunalni doprinos?

Računa se na iznos od 10 tak milijuna kuna. Novac je to s kojim se gradi komunalna inrastruktura, a za koju je plan već smanjen prvim rebalansom gradskog proračuna u kojem je predviđen ukupni iznos od 30 tak milijuna kuna, koliko bi Grad naplatio komunalnog doprinosa.

Iz Ministarstva graditeljstva na naš upit zbog čega nisu Gradu Zadru proslijedili građevinsku dozvolu koju su prema javnosti poznatim informacijama izdali krajem prošle godine, dobili smo ovaj odgovor.

"Uvidom u službene evidencije ovog Ministarstva, građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/19-01/193, URBROJ:531-06-3-1-19-0011 od 18.11.2019. izdana za građenje Trajektnog terminala Zadar-Gaženica - 7.a) Komercijalni centar s višeetažnim parkiralištem i hotelom investitoru SARAG GAŽENICA d.o.o. Murvica, postala je izvršna dana 22.11.2019. Sukladno Zakonu o gradnji, odmah nakon izvršnosti poslana je na znanje Gradu Zadru - Upravnom odjelu za prostorno uređenje i Upravnom odjelu nadležnom za obračun komunalnog doprinosa. Kao dokaz zaprimanja u spisu se nalazi povratnica iz koje je vidljivo, da je Grad Zadar navedenu građevinsku dozvolu zaprimio 28.11.2019."

Cjelovitu informaciju proslijedili smo službi za odnose s javnošću Grada Zadra, trežaći očitovanje. I dobili smo (ne)očekivani odgovor iz Odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje.

Grad Zadar još nije zaprimio pravomoćnu građevinsku dozvolu s podacima potrebnim za obračun komunalnog doprinosa, a nakon što navedeno zaprimi, komunalni će doprinos obračunati u zakonom predviđenom roku, navodi se u odgovoru nadležnih.
Zaključak iz ovako kontradiktornih informacija, možemo samo pretpostaviti.

Iz Lučke uprave Zadar, na naš upit su odgovorili kako nemaju najavu o početku gradnje komercijalnog centra na lokaciji  privremenog parkirališta za koju je tvrtka u vlasništvu obiteljii Ivice Suraća dobila koncesiju 2016. godine. Nije isključena  potraga za novim investitorom.