Grad Zadar pokrenuo je postupak javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta u trajanju od četiri godine. Nakon što im je istekao četverogodišnji ugovor, gradonačelnik gradonačelnik Branko Dukić nedavno je donio interventnu odluku o dodjeli skoro milijun kuna Cestama Zadarske županije za hitne radove nakon pregovaračkog postupka. Sada je raspisan natječaj kojim se za ovaj posao u četiri godine planira izdvojiti 32 milijuna kuna + PDV, odnosno ukupno 40 milijuna kuna.

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva održavanje opreme, uređaja i instalacija, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima, kao i mjestimična poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Budući koncesionar održavat će tako prometne površine, bankine, pokose, sustav odvodnje, prometnu signalizaciju i opremu, vegetaciju, obavljati čišćenje ceste, poslove zimske službe itd. Ti radovi ulaze u redovito održavanje, dok su izvanredne intervencije obnavljanje i zamjena kolničkog zastora, mjestimični popravci, zamjena vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste, saniranje odrona, zaštitu ceste od podlokavanja, uređenje stajališta, odmorišta, pješačkih staza...

Stanje cesta u gradu predmet je redovitih prijepora u javnosti, a hoće li s poslom nastaviti Ceste Zadarske županije ili drugi izvođač bit će poznato možda već 28. kolovoza, kada će se u Velikoj vijećnici otvoriti pristigle ponude.