Hrvatski sabor donio je niz odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova saborskih odbora. Među imenovanima ima i zadarskih saborskih zastupnika, a najznačajniju ulogu među njima imat će Renata Sabljar-Dračevac (SDP), koja je imenovana predsjednicom Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Potpredsjednica će joj biti Maja Grba-Bujević. Zadarska zastupnica imenovana je i članicom Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora.

Rade Šimičević (HDZ) bit će član dvaju odbora - za ratne veterane Hrvatskoga sabora (predsjednik Josip Đakić), te Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, u kojem će mu društvo raditi Sabina Glasovac. Glasovac i Grozdana Perić bit će članice Odbora za ravnopravnost spolova.