Ured hrvatske predstavnice pred sudom u Strasbourgu izvijestio je javnost kako je Europski sud za ljudska prava nakon dugo vremena ponovno donio tri presude kojima je utvrdio povrede prava na suđenje u razumnom roku zbog prekomjernog trajanja sudskih postupaka pred hrvatskim sudovima, kao i povrede prava na djelotvoran pravni lijek za duljinu trajanja tih postupaka.

Jedna od njih odnosi se na Općinski sud u Zadru. U predmetu Glavinić i Marković protiv RH, Europski sud je spojio i zajednički ispitao dva predmeta iz Zadra i Karlovca. Utvrdio je da je podnositeljici Glavinić povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku jer je njen postupak radi utvrđenja ništetnosti ugovora pred Općinskim sudom u Zadru trajao dvanaest godina i dva mjeseca bez ikakvih izvanrednih okolnosti koje bi prekomjernu duljinu opravdale. Štoviše, Europski sud je utvrdio da je podnositeljici usvojen zahtjev za suđenje u razumnom roku i dosuđena naknada od 1.000,00 HRK zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku što ukazuje da je postupak trajao nerazumno dugo. Podnositeljica dosudom tog iznosa nije izgubila status žrtve jer se visina naknade od oko 130 EUR ne može smatrati odgovarajućom naknadom u okolnostima tog predmeta. Zbog povrede prava iz čl. 6. Konvencije podnositeljici je dosudio 3.900 EUR na ime neimovinske štete i 1.275 EUR za troškove postupka.

Ove presude još nisu konačne. Postat će konačne ukoliko niti jedna od strana u postupcima u roku od tri mjeseca od dana njihovih objava ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.