Opća bolnica Zadra uspjela je iz "treće sreće" iznajmiti poslovne površine na spojnom mostu Poliklinike u svrhu oglašavanja.

Potraga za zakupcima, koji bi bolnici donijeli dodatan prihod, krenula je krajem prošle godine. Dvije strane mosta, A od 40 m2 te B od 60 m2, davale su se tada po istim cijenama od 15 tisuća kuna bez PDV-a. Nije bilo interesa, pa je zadarska bolnica u drugom natječaju početni iznos zakupnine spustila na 12.500 kuna, a na trećem na 8.000 kuna.

Za obje strane mosta, kao i za poslovnu površinu na liftu koja se davala u zakup za 3.000 kuna mjesečno, javila se jedino Audio Visual Group iz Bibinja čija je ponuda jednaka početnoj cijeni. Uprava bolnice s njima će sklopiti ugovor u trajanju od dvije godine tijekom kojih će uprihoditi gotovo pola milijuna kuna. Rok za montažu promidžbenih materijala je 60 dana od potpisa ugovora.