Završeni su upisi studenata prve godine na Sveučilište u Zadru, koji su se ove godine vršili online.

Među jednopredmetnim redovitim studijima ponovno je najpopularnija psihologija, a slijede rani predškolski odgoj i obrazovanje te sestrinstvo. Manji interes bio je za jednopredmetni studij arheologije, informacijskih znanosti i studij za učitelje u Gospiću.

U prvom upisnom roku popunjena je kvota za ukupno 7 redovitih studija u Zadru: Informacijske tehnologije (20), Kultura i turizam (60), Nautika i tehnologija pomorskog prometa (40), Psihologija (35), Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (40), Sestrinstvo (45), Učiteljski studij (45).

Svi koji nisu uspjeli upisati željeni studij na jesen imaju izbor između 145 slobodnih mjesta: Arheologija (26), Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa (14), Geografija (jednopredmetni); smjer: Primijenjena geografija (6), Hrvatski jezik i književnost (9), Informacijske znanosti (26), Menadžment (2), Podvodne znanosti i tehnologije (8), Povijest (8), Primijenjena ekologija u poljoprivredi (17), Učiteljski studij, Gospić (29).

Nema više slobodnih mjesta na dva dvopredmetna redovita studija - Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu (20) i Hrvatski jezik i književnost (35). Najveći interes maturanata bio je za studij anglistike i pedagogije dok je ove godine smanjena atraktivnost studija francuskog i talijanskog jezika i književnosti. Najmanji je interes za studije grčkog i latinskog jezika i književnosti.

Ostala su slobodna ukupno 232 mjesta na sljedećim dvopredmetnim redovitim studijima: Anglistika (3), Etnologija i antropologija (10), Filozofija (16), Francuski jezik i književnost (44), Geografija; smjer: nastavnički (1), Grčki jezik i književnost (12), Latinski jezik i rimska književnost (21), Njemački jezik i književnost (27), Pedagogija (2), Povijest (2), Povijest umjetnosti (21), Ruski jezik i književnost (3), Sociologija (2), Španjolski jezik i književnost (9), Talijanski jezik i književnost (33), Talijanski jezik; smjer: prevoditeljski (10), Teološko-katehetski studij (16).

Što se tiče izvanrednih studija, upisna kvota popunjena je jedino za Informacijske tehnologije (10), a maturanti su interes iskazivali i za studij Ranog predškolskog odgoja i obrazovanja te studij Menadžmenta. Manje atraktivniji bili su studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa, te Primijenjene ekologije u poljoprivredi.

Za jesen ostaje 112 slobodnih mjesta na sljedećim studijima: Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa (29), Kultura i turizam (18), Menadžment (7), Nautika i tehnologija pomorskog prometa (27), Podvodne znanosti i tehnologije (11), Primijenjena ekologija u poljoprivredi (14), Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (6).

Interesom studenata zadovoljna je rektorica Dijana Vican koja je za HRT Centar Zadar izjavila kako se za 19 % povećao broj učenika kojima je Sveučilište u Zadru prvi izbor.