Dva urbanistička plana, koja su se dugo radila i jedva su usvojena zbog toga što vlasnici terena nisu bili spremni da odvoje dio svoga za komunalnu infrastrukturu, na terenu doživljavaju istu sudbinu.

Radi se o urbanističkom planu uređenja (UPU) Karma i UPU Vitrenjak II na kojem Grad još uvijek nije izgradio pristupne ceste koje su u tim teškom mukom usvojenim planovima njihova obaveza.

Bez pristupne ceste nema građevinske dozvole, a za nju dobiti treba platiti komunalni doprinos. Od tog novca kojeg Grad ubire, ulaže se u gradnju komunalne infrastrukture.

Ne vjerujemo da ćemo ikada dobiti odgovore nadležnih zašto još uvijek na prostoru kod crkve na Boriku nema pristupne ceste. A zato što je nema, mnogi investitori koji su odavno spremni za gradnju, ne mogu dobiti građevinsku dozvolu. Među njima su čak i oni koji su platili izradu plana kao zainteresirani vlasnici terena.

U zoni Vitrenjak II radi se na nastvaku postojećih ulica

Prema informacijama s terena, doznajemo kako ni Grad Zadar već dvije godine iz ovih i onih razloga nije u stanju sebi izdati građevinsku dozvolu za cestu. I kada je dobiju, bit će to, doznajemo od dobro upućenih izvora, samo za povezivanje tri od devet zona unutrašnjeg obuhvata Plana.

Gradnje nove prometnice u zoni obuhvata tog plana nema u planovima gradnje komunalne infrastrukture za ovu godinu. Tek ugradnja nove javne rasvjete i nastavak postojećih rubnih ulica zone - Augusta Cesarca i Augusta Šenoe. Za njih je bilo planirano 3.4 milijuna kuna, ali je rebalansom to ulaganje smanjeno za milijun kuna.

Gradi se i u obuhvatu UPU Karma

U planu su bile i ceste unutra UPU zone Karma, ali su rebalansom ispale iz plana gradnje komunalne infrastrukture. Nadležni su dali prednost izgradnji pristupnih prometnica za novo groblje i poslovnu zonu Crno u iznosu od preko pet milijuna kuna. Izvor financiranja tih projekata, planiranih u ovoj godini, jeste komunalni doprinos kojeg na tim područjima nitko nije platio (Grad je kao investitor, pretpostavljamo, sam sebe oslobodio). Za razliku od građana koji su to odavno uradili i u očekivanju su poteza gradskih službi.