Ulica Ivana Brčića na Poluotoku zatvorena je 29. lipnja, a bit će otvorena za promet ponovno u subotu. Iako je rok za radove u sklopu EU projekta uređenja Muraja bio 17. srpnja, kasni se 10ak dana. Razlog tome je što je iskorištena prilika da se uz oborinske vode ugrade i nove vodovodne cijevi.

Ulica je zatvoren na početku turističke sezone. Radovi su najviše smetali stanarima obližnjih zgrada zbog buke, prašine, gubitka parkirališta, a osobito radi neprimjernog doba njihovog izvođenja. Izvodila ih Minigradnja iz Vodica koja je nositelj radova na uređenju Muraja.

Tamo bi se posao trebao završiti nakon godinu dana, a planira se kako će to biti polovicom rujna.