Gradska uprava napravila je prvi korak prema izgradnji novog vrtića u Zadru.

Za lokaciju je odabrana parcela uz Ulicu Rampada u Diklu, čijim je mještanima trenutno najbliža privatna ustanova predškolskog odgoja u Ulici Mate Balote. Kako doznajemo od resornog gradskog pročelnika Darka Kasapa, planirani kapacitet je četiri vrtićke skupine, od čega dvije za djecu jasličke dobi.

Njegov Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo od tvrtke Ambijent SM dobio je analizu aktualne prostorno-planske dokumentacije i geodetskog snimka parcele koja se nalazi u blizini njihovih ureda. Prema provedenoj analizi, potrebno je izgraditi zgradu brutto površine cca 1.100 m2 u jednoj etaži ili etažno s manjim pomacima funkcionalnih cjelina po visini i dodatno cca 200 m2 u podrumu u kojem bi se smjestile servisne prostorije. Projektanti su ipak utvrdili kako za to neće biti dovoljna površina parcele koja se nalazi u zoni društvene namjene, pa su predložili proširenje gradnje na susjednu zonu manje gustoće, za što je potrebno uskladiti prostorno-plansku dokumentaciju.

- Dokumentacija će biti gotova kroz sljedeću godinu, a početak izgradnje očekujemo krajem iste godine, rekao nam je pročelnik Kasap ističući kako sve ovisi i o proračunskim sredstvima, kojih je stanjila koronakriza. Troškovi izgradnje nove zgrade, koja po novim standardima mora biti niskoenergetska, znat će nakon izrade projekta. Poznata je zasad cijena ponude za izradu idejnog arhitektonskog projekta s 3D prikazom i geodetskim snimkom terena, koja iznosi 56 tisuća kuna.