Ravnatelj Opće bolnice Zadar dr. Željko Čulina raspisao je novi natječaj za prijam čak 27 novih djelatnika. Ovog se puta na određeno vrijeme traže tri prvostupnice/prvostupnika sestrinstva, sedam medicinskih sestara/tehničara te po jedan prvostupnik/prvostupnica fizioterapije, fizioterapijski tehničar i prvostupnik/prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Od medicinskog osoblja na neodređeno se primaju dvije medicinske sestre/tehničara.

Opća bolnica Zadar zapošljava i 12 djelatnika koji spadaju u nemedicinsko osoblje: po dva izvršitelja za poslove kućnog majstora (električara), kućnog majstora (kotlovničara) i spremačice, svi na određeno vrijeme. Također, traži se jedan kuhar i pomoćni radnik u kuhinji na određeno vrijeme te dva administrativna referenta od kojih će jedan biti zaposlen za stalno, a dva na određeno. Konačno, na određeno vrijeme zapošljava se i jedan viši stručni suradnik za EU fondove.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja (24. srpnja). Opća bolnica Zadar zadržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti ili dijela natječaja, ne navodeći razloge poništenja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Više informacija o uvjetima prijave potražite na linku.