Na Županijskoj skupštini prihvaćen je izvještaj o poslovanju sedam zdravstvenih ustanova kojima je Zadarska županija osnivač.

Očekivano, svi su gubitaši osim Ljekarne Zadar koja posluje po principu trgovačkog društva te Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Najveći minus nagomilao se u najvećoj ustanovi - zadarskoj bolnici s nešto više od 1 300 zaposlenih. Opća bolnica Zadar je zaključno s zadnjim danom 2019. godine ostvarila ukupan manjak poslovanja u iznosu 71.845.826,34 kune, koji se sastoji od ukupnog manjka prihoda poslovanja u iznosu 36.714.368,84 kune i ukupnog manjka prihoda od nefinancijske imovine od 35.131.457,50 kuna. Uz preneseni dugogodišnji dug od 71,8 milijuna kuna, OB Zadar je prošle godine dodala 2,3 milijuna kuna.

Na Skupštini je utvrđeno da je Specijalna bolnice za ortopediju Biograd na moru u 2019. godini ostvarila manjak prihoda kao rezultat poslovanja u iznosu od gotovo 30,3 milijuna kuna. Psihijatrijska bolnica Ugljan u 2019. godini ostvarila je manjak prihoda kao rezultat poslovanja u iznosu 1,3 milijuna kuna, dok preneseni manjak prihoda iz prethodnih razdoblja iznosi 12,7 milijuna kuna.

Zavod za javno zdravstvo Zadar je u 2019. godini kao rezultat poslovanja ostvario manjak prihoda i primitaka u iznosu od 3,2 milijuna kuna. Iako su do sada poslovali pozitivno, manjak je nastao zbog preseljenja iz stare zgrade na Kolovarama u novu Polikliniku. Prodajom stare poliklinike za 26 milijuna kuna u veljači ove godine, ta će ustanova podmiriti minus iz poslovanja u prošloj godini.

Manjak prihoda Doma zdravlja Zadarske županije u ovom izvještajnom razdoblju, odnosno 2019. godini iznosi 2,9 milijuna kuna. Višak prihoda iz prethodnih godina (preneseni) iznosi 3.601.845,00 kuna te isti umanjen za ostvareni manjak iz ovog izvještajnog razdoblja predstavlja ukupan korigirani višak prihoda Doma zdravlja Zadarske županije u ukupnom iznosu 703.371,00 kuna.

Županijska skupština prihvatila je i izvješće o radu i financijskom poslovanju nekoliko "dobitaša" u 2019. godini:

- Zdravstvena ustanova Ljekarne Zadar je u 2019. godini ostvarila financijsku dobit u iznosu od 217.520,19 kuna koju će prema Odluci Upravnog vijeća koristiti za nabavu kompjuterske opreme i službenog vozila. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije u 2019. godini ostvario je preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 5.188.362,20 kuna, što su prenijeli iz Doma zdravlja za kupnju novih sanitetskih vozila. Otud i višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 3,1 milijun kuna. Hitna pomoć u ovoj godini "vozi" s ukupnim viškom od 8.3 milijuna kuna, stoji u izvješćima koji su prihvaćeni na održanoj sjednici Skupštine.