Temeljem provedenog postupka vrednovanja i prijedloga stručnog Povjerenstva, ministar regionalnoga razvoja i fondova EU donio je Odluku o odabiru najuspješnije škole odnosno skupine učenika kojom je Gimnazija Franje Petrića iz Zadra s najviše ostvarenih bodova odabrana za najuspješniju školu odnosno skupinu učenika u okviru Pilot projekta.

Stručno Povjerenstvo za odabir najuspješnije škole odnosno skupine učenika u okviru Pilot projekta U školi otvorene kohezije - At School on Open Cohesion, ASOC provelo je postupak vrednovanje aktivnosti, izvješća i slobodno izabranog kreativnog sadržaja za 5 srednjih škola koje su sudjelovale u aktivnostima Pilot projekta. U aktivnostim Pilot projekta sudjelovale su i X. Gimnazija Ivana Supek (Zagreb), Gimnazija Nova Gradiška (Nova Gradiška), Srednja škola Obrovac (Obrovac) te Gimnazija Gospić (Gospić).

Podsjetimo, učenici su odabrali projekt "ZADAR BAŠTINI", odnosno "Zadarska baština pod EUzvijezdama". Budući je je riječ o kompleksnom projektu u kojem se tim Edu-Akcija orijentirao na obnovu Bedema zadarskih pobuna. Napravili su plan istraživanja i podijelili se po ulogama. Iako je već odrađen veći dio posla i dalje im slijedi puno istraživanja, kritičkog mišljenja, analize i kreativnog izražavanja, a sve sa svrhom što kvalitetnijeg predstavljanja projekta i njegovog utjecaja na razvoj našeg grada.