Objavom na svojoj web stranici iz gradske tvrtke Čistoća ukazali su na "opetovano neodgovorno ponašanje pojedinaca u našem društvu koji besramno ostavljaju glomazni otpad na mjestima koja nisu za to predviđena".

- Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama.

Ukoliko je glomazni otpad neodgovorno odbačen u prirodu ili na divlja odlagališta, troškove njegova uklanjanja plaćamo svi. Ovu vrstu otpada možete bez naknade odložiti u reciklažna dvorišta ili naručiti odvoz, bez dodatne naknade jednom godišnje do 2 m3, putem obrasca Zahtjev za odvozom glomaznog otpada na našim mrežnim stranicama.

Još jednom apeliramo da ovakvo ponašanje uzrokuje poremećaje u svakodnevnom obavljanju zadataka po unaprijed određenom rasporedu, što samim time stvara dodatne troškove u poslovanju našeg Društva.