U utorak, 7. srpnja Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA bit će domaćin radnog sastanka u sklopu projekta „SOS - Surađuj i ostvari sebe". Tijekom sastanka potpisat će se Sporazum o suradnji regionalnih Lokalnih partnerstva za zapošljavanje (LPZ) između LPZ-ova Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije.

Nezaposlenost pripadnika ranjivih skupina među kojima i mladih nezaposlenih osoba, gorući je problem kojim se bavi projekt „SOS-Surađuj i ostvari sebe". Tijekom provedbe projekta, rastu zaposlenosti nastojalo se doprinijeti kroz dva pravca: prvi je vezan uz samozapošljavanje i poticanje poduzetništva, a drugi kroz jačanje i pozicioniranje na tržištu rada Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije.

Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (PVTR) ima ulogu savjetodavnog tijela Zadarske županije. Glavni zadaci kojima se PVTR bavi su utvrđivanje problema, ideja, rastućih klastera i svih drugih pitanja vezanih uz politike zapošljavanja te angažiranje svih dostupnih resursa u korist integrirane strategije prihvaćene od svih i temeljene na potrebama županije. Također, bavi se i unaprjeđivanjem koordinacije mjera vezanih uz zapošljavanje s ciljem razvijanja županijske Strategije razvoja ljudskih potencijala te podržavanje provedbe mjera vezanih uz određeni predmet u skladu sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala.

Tijekom provedbe projekta „SOS" održale su se radionice osmišljene za jačanje kapaciteta Lokalnih partnerstva za zapošljavanje vezane uz upravljanje i održivost LPZ-a, organizacijskih izazova kao i njihovih potencijalnih izvora financiranja i lobiranja.
Cilj Sporazuma je doprinijeti poboljšanju pristupu tržištu rada za ranjive skupine informiranjem i savjetovanjem o zapošljavanju, unaprjeđenjem poduzetništva te jačanjem kapaciteta LPZ-a kako bi se osigurala njegova održivost i unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na regionalnim tržištima rada.