Nakon velikog prosvjeda pod nazivom „5 do 12 za Zrmanju" koji je održan 10. ožujka 2019. u Zatonu Obrovačkom na kojemu se okupilo više od 1.500 sudionika s ciljem iskazivanja nezadovoljstva prema izgradnji tvornice za preradu otpadnog grita i nakon čega nitko od mjerodavnih nije poduzeo gotovo ništa, Šime Šimurina ispred Inicijative Zaton Obrovački i Ivan Matić ispred Ekološke udruge Zrmanja pokrenuli na Upravnom sudu u Splitu upravni spor protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH osporavajući Studiju utjecaja na okoliš.

Nakon više mjeseci, tri ročišta i velike količine dokaznog materijala uspjeli su bez ikakve pravne pomoći dokazati nepravilnosti i nedostatke same studije nakon čega je sud 5. lipnja 2020. donio presudu o poništenju rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH.

- Ovaj slučaj presedan je u obrovačkom kraju u kojemu gotova da i ne postoji sloboda kritičke misli. Skupina mladih ljudi pokrenula je kampanju koja je kulminirala iznenađujuće velikim prosvjedom te je finalizirana pravnom bitkom i na kraju pravnom pobjedom. Zajedništvo, mladost, energija, ujedinjenost u zajedničkom cilju, te nadasve ljubav prema vlastitom kraju dovela je do sretnog završetka jednu od nažalost mnogih tužnih obrovačkih epizoda, naveo je Matić.

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske poništeno je jer investitor nije poduzeo sve potrebne radnje za otvaranje postrojenja. U mjerama zaštite okoliša, koje su navedene u rješenju, tijekom pripreme i građenja spominje se provođenje snimanja nultog stanja zraka u trajanju od tri mjeseca prije početka rada na postrojenju. Prilikom građenja se spominje opasni otpad koji će u tom postupku nastati, a nije točno navedeno koji bi to opasni otpad bio koji bi u konkretnom slučaju nastao građenjem na predmetnom području. Investitor je tijekom 2018. godine nezakonito odložio jumbo vrećice s otpadnim gritom nepoznatog podrijetla. Za navedeno postupanje naloženo mu je od strane Inspekcije naslova obavezno uklanjanje o vlastitom trošku na propisano odlagalište, naveli su u tužbi. Naveli su da u studiji utjecaja na okoliš temeljem koje je predmetno rješenje doneseno nisu uopće uzeti u obzir udari bure karakteristični za predmetno područje.

- Kako se u blizini lokacije zahvata nalaze obiteljske kuće i rijeka Zrmanja te je utjecaj vjetra na lokaciji prilikom manipulacije otpadnim gritom nepoznat i nedovoljno istražen, utvrđena je potreba dodatne procjene svih nepovoljnih utjecaja vremenskih prilika na lokaciji zahvata. Imajući u vidu navedeno, kao i prigovore tužitelja da u Studiji utjecaja na okoliš na kojoj je utemeljeno predmetno rješenje nisu uzeti u obzir udari bure karakteristični za predmetno područje, te kako mjerenja brzine vjetra nisu izvršena na mjernim postajama Jasenice i Obrovac, Sud smatra opravdanim prigovore tužitelja u kojima su isticali da se mjerenje brzine vjetra treba odrediti sukladno podacima najbliže mjerne postaje Jasenice i Obrovac, ocijenjeno je u sudskoj presudi.