U srijedu 1. srpnja počinje se primjenjivati odluka Grada Zadra o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u sezoni. Ovom Odlukom, koja je donesena još krajem prošle godine, zabranjuje se izvođenje građevinskih radova u dijelu od obalnog pojasa do državne ceste D306 (Zadar-Kožino-Petrčane), u ulicama Put Nina, dr. Franje Tuđmana, Vlatka Mačeka, Braće Miroslava i Janka Perice i Gaženičke ceste (južno do Brodanovog jaza), te u svim naseljima na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru.

Zabrana se odnosi na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine, a primjenjuje se od 1. srpnja do 1. rujna.

Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na građevine za čije je izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije, hitne radove na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture, građenje objekata školskog, sportskog i socijalnog sadržaja, kao i izvođenje radova po projektima financiranim iz EU i nacionalnih fondova. To znači da će se navedeni radovi i dalje moći odvijati na najvećim gradskim gradilištima - Bedemima zadarskih pobuna, Centru za mlade, Providurovoj palači, novom studentskom domu, Centru kreativnih industrija na Relji itd.