Županijska lučka uprava objavila je kako su prionuli sređivanju lučke infrastrukture u mjestu pomoraca - Vinjercu.

Drugom polovicom svibnja započeli su građevinski radovi na sanaciji lukobrana i mula u luci otvorenoj za javni promet Vinjerac.

Tim projektom spomorsko-građevinski radovi sanirat će se  lukobrana i mul u luci Vinjerac. Gat, odnosno lukobran je u funkciji prihvata i priveza brodica i brodova te zaštite luke, mul je još i u funkciji priveza brodica i istezališta za brodice. Planirana je sanacija kojom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu što je nužno s obzirom na trenutno stanje. U postojećem satnju stabilnost i nosivost je umanjena pa dijelom i narušena iz razloga što su se s vremenom realizirala razna oštećenja.

Kada se sanira školjera u punoj funkciji bit će zaštita lukobrana i zajedno s parapetnim zidom zaštita luke od valova. Cijelim ovim planiranim zahvatom sanacije u prvom redu će se osigurati stabilnosti i nosivost konstrukcije, samim timer i sigurnije korištenje vezova i prometa unutar luke.

Planirani rok izvođenja ovog projekta jest šest mjesci, Izvođač navedenih radova jest Akropolis  iz Splita, a  vrijednost navedenih radova izosi 2.828.404,60 kuna  bez PDV-a odnosno 3.535.505,75 s uračunatim PDV-om.