Odlukom gradonačelnika Branka Dukića došlo je do izmjena u Školskom odboru Osnovne škole Zadarski otoci i OŠ Voštarnica

Umjesto HDZ-ove gradske vijećnice Ive Dunatov, koja je postala voditeljica ispostave Državnog inspektorata, imenovana je Marijana Miočić. Ona je prije nedavnog prelaska na Sveučilište, bila ravnateljica Dječjeg vrtića Radost.

Kadrovske promjene napravljene su i u Školskom odboru OŠ Voštarnica. Umjesto Ante Periše i Agate Horvat, novi su članovi Matilda Karamatić Brčić i Dorotea Gal.

Svim novim članovima mandat će trajati do isteka mandata članova Školskog odbora imenovanih u ožujku 2017. godine. Dakle, još nepunih godinu dana.