Osnovna škola Zadarski otoci - Zadar na Bilom brigu raspisala je natječaj o zakupu velike školske sportske dvorane površine 1.215 m2, male dvorana površine 216 m2 i klasične učionice. Dvorana se iznajmljuje za sportske aktivnosti i druge programe koji se mogu provoditi u prostoru. Klasične učionice iznajmljuju se za teorijsku nastavu i edukacije.

Sportske dvorane daju se u zakup na vrijeme od pet godina, s mogućnošću raskida Ugovora prije od strane obiju strana. Klasične učionice iznajmljuje se prema potrebi.

Velika dvorana radnim danom se iznajmljuje od 19,30 do 22,30 sati, mala dvorana od 18,30 do 22,30 sati, a obje subotom i nedjeljom prema potrebi. Klasične učionice iznajmljuje se kada u njima nema redovite nastave.

Minimalni iznos cijene za zakupa jednog sata velike dvorane je 250 kuna. Mala sportska dvorana može se dobiti za 100 kuna po satu, klasična učionica i nogometno asfaltno igralište za 60 kuna, a kabinet informatičke i multimedijalne učionice s opremom za 200 kuna po satu. Prostor za smještaj automata za napitke s priključkom na električnu energiju nudi se za 700 kuna mjesečno.

Visina zakupnine za športske dvorane u kojima postoji mogućnost korištenja svlačionica s tušem uvećava se za 50% a umanjuje za 20 % športskim klubovima i športskim udrugama za kategorije djece i mladeži do 16.godina. Ukoliko športski klub ili športska udruga okuplja većinu djece koji pohađaju školu čiji su prostori predmet zakupa, visina zakupnine se dodatno umanjuje za 20 %. Navedeno se odnosi i za udruge u kulturi i tehničkoj kulturi.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave natječaja dana 16. lipnja.