Predsjednici Turističkih zajednica gradova Novalje - Ante Dabo, Paga - Ante Fabijanić, Općine Povljana - Ivica Pogorilić i Općine Kolan - Marin Pernjak te mjesta Stara Novalja - Ante Peranić potpisali su Sporazum o udruživanju lokalnih turističkih zajednica s područja otoka Paga u provedbi projekta „Razvoj outdoor turizma na otoku Pagu" čiji cilj je razvoj i oblikovanje otoka u jedinstvenu, usklađenu i na tržištu afirmiranu destinaciju za outdoor turizam. Riječ je o povijesnom trenutku u kojem su sve otočke turističke zajednice po prvi puta potpisale takav višegodišnji zajednički projekt koji je od značaja za turizam i kvalitetnu ponudu cijelog otoka Paga. 

Potpisivanje ovog Sporazuma odobrilo je Povjerenstvo Ministarstva turizma RH čime su se stekli preduvjeti za aplikaciranje za sredstva - ove godine utemeljenog - Fonda za udružene turističke zajednice određenih područja u cilju zajedničkog razvoja turističkog proizvoda i promocije destinacije. U Sporazumu su detaljno prezentirane aktivnosti koje bi se trebale, uz financijsku podršku Ministarstva turizma RH, realizirati do kraja 2023. godine. 

Ono što je bitno naglasiti su upravo te aktivnosti, a to su unaprjeđenje postojećih i razvoj novih staza, organizacija i uspostava bike sharing sustava, servisnih stanica, odmorišta, podizanje dostupnosti turističkih atrakcija koje se nalaze uz i u blizini biciklističkih staza, razvoj tematiziranih i edukativnih staza, oblikovanje unificirane biciklističke i trail signalizacije i označavanje staza uz jednaki vizualni standard, zatim postavljanje informativnih tabli, izrada kvalitetnih karata s ucrtanim stazama te izrada brošure outdoor ponude otoka Paga, promotivnih video filmova i foto galerije, podizanje kvalitete smještajnih i ugostiteljskih objekata za bicikliste, zajedničke promocijske aktivnosti i organizacije događaja i manifestacija. 

Ovo je logičan nastavak na dosadašnju kontinuiranu suradnju budući da su turističke zajednice otoka Paga unatrag više od tri godine krenule zajedničkim putem suradnje pod motom „ Pag Mjesečev otok - jedna zajednička vizija".

Time se u potpunosti poštuje namjera Ministarstva turizma RH za poticanje projektnog udruživanja turističkih zajednica nekog područja jer turizam nadilazi administrativne granice, a zato su napravljene i zakonodavne izmjene kako bi se omogućilo zajedničko predstavljanje i razvoj destinacija koje, iako posebne na svoj način, čine jednu cjelinu, odnosno zaokruženu turističku priču.