"Oslobodila sam se kampanje jer vidim da važna pitanja odlaze u vjetar", tim riječima županijska vijećnica Marjana Botić započinje novo priopćenje naslovljeno "Zadarski krak pitanja za institucije RH (ako nisu zauzete u kampanji)". Prenosimo ga u cijelosti:  

Afera poticaji/vjetroelektrane zatvara na Maslenici, a ni Dubokim dolovima preko Gračaca ne stiže u Obrovac, pa tako ni u Zadar. U Zadar međutim stižu ponude, ne baš izdašne, za kupnju zgrade stare Poliklinike na Kolovarama. Ponudu nije odnio vjetar, ali zgradu je. Jer istražni organi Republike Hrvatske očito ne smiju preći vjetroviti Maslenički most i doći u Zadar, čak ni na poziv vjećnika županijske skupštine.

Međunarodna putnička luka Gaženica je krajem rujna 2018. godine odlukom sedam članova Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar predana na 20 godina tvrtki ZIPO koncesijskim ugovorom za kojeg i onda i sad govorimo kako je štetan za Republiku Hrvatsku, a da je odabrana tvrtka koncesionar sumnjivih bankovnih garancija i upitnog poslovanja. Tvrtka koncesionar u turistički rekordnoj 2019. godini izgleda ne plaća varijabilni dio koncesijske naknade (nisam dobila odgovore na vijećnička pitanja o tome pa ne mogu sa sigurnošću tvrditi), a taj varijabilni dio je reklamiran kao onaj od kojeg će Republika Hrvatska najviše uprihoditi jer je fiksni dio toliko mizeran da se za njega u Zadru ne može kupiti veća obiteljska kuća. Radi se o 2019. turistički rekordnoj godini u Republici Hrvatskoj. Nema COVIDA. Ali očito ima neka babaroga.

Jer istražni organi Republike Hrvatske ne vide milijunske probleme u međunarodnoj putničkoj luci Gaženica.

Gledajući istražne organe Republike Hrvatske svi se mi moramo zapitati jesu li istražni organi protivno pozitivnim propisima Republike Hrvatske možda u kampanji za parlamentarne izbore? Ako je za koga je?

Budući da institucije često igraju na zbunjivanje, moram ovdje spriječiti zbunjivanje ljudi miješanjem krušaka i jabuka koje često dobivamo u odgovorima institucija. Recimo međunarodna putnička luka Gaženica i Teretna luka Gaženica dvije su ustrojstveno, upravljački i koncesijski dvije potpuno različite luke. Teretna luka Zadar pri tome se pokušava uvesti kao nekakav jocker iz rukava jedne osobe koja kaže kao Teretna luka navodno super posluje. Kako mi je kao županijskoj nezavisnoj vijećnici, koja čak nije ni u to teško povjerovati gledajući što su vlasti učinile sa postojećim gospodarstvom Republike Hrvatske od prije Domovinskog rata, odnosno nisu učinile sa poslovnim prilikama i zonama tipa Crno, paralelno sam sa ovim dopisom poslala preko županije kratki upit Lučkoj upravi Zadar: U svrhu pravilnog izvještavanja zainteresiranih građana Republike Hrvatske molim Vas da mi u primjerenom roku za vijećnička pitanja dostavite podatke koliki su ukupni godišnji prometi rasutih tereta i kontejnerski promet počevši od 2000. godine do danas po godinama? (To mi je vijećnički posao, zanima me, a čak nisam ni u kampanji).

Da dodatno pojasnim: Od 2000. poratno vrijeme u luci i Republici Hrvatskoj je davno prošlo, kriza 2008. još zadugo nije počela, konjukture pomorskog prometa u tih 20 brojki biti će vidljive kroz ciklus, tako da ćemo tek onda moći utvrditi kakav je danas 2020. godine ili prošle 2019. uvjetno rečeno „zdrave" godine (U Republici Hrvatskoj ništa povezano sa radom institucija nije zdravo) i kakav je teretni promet u teretnoj luci Gaženica. Jer taj jocker iz rukava nikako ne drži prioritetnu koncesiju koju je dobio na nemogući način, pa sad navodno raste u udjelu ukupnih prihoda od koncesijske naknade!?

Istražni organi Republike Hrvatske ni u pitanjima prioritetne (povlaštene) koncesije u luci teretnog prometa Zadar od slovenskog taksista do kineskih navodnih vlasnika navodno teško mogu vidjeti jednak uzorak upravljačkih odluka; štetno po državu, korisno po privatne interese, a koji vode do uvijek istih imena.

Ne mogu reći kako ih razumijem. Te istražne organe. Štoviše. Ne razumijem ni narod koji sve to splašeno promatra. Ostati ćemo bez svega ne pokrenemo li istražne organe da napokon rade. Jer da rade mogu se i poticaji izgrade i koncesije i dostojanstvo vratiti hrvatskom narodu. Pa eto pokušavam.

Bilo bi dobro kad bi i političke stranke, ponajviše vladajuća kad je već u borbi protiv korupcije u vlastitim redovima (sic!) recimo istih ovih par pitanja postavila u Zadru u sklopu kampanje. Možda bi istražna tijela Republike Hrvatske onda nešto ipak odgovorila. Zanima me. Zanima i ljude. Za puno nas nije kampanja pa se bavimo tako nekim nevažnim pitanjima...

Marjana Botić