Osam godina od podizanja tužbe na Općinskom sudu u Zadru, troje službenika PU zadarske izborilo je pravo na naknadu putnih troškova u razdoblju od 2010. do 2012. godine.

Tužbu je tada podnijelo ukupno osam djelatnika Policijske postaje Donji Srb tvrdeći kako im se u stvarnosti isplaćuje manji iznos od pripadajućeg, odnosno da im MUP isplaćuje cijenu prijevoza koja se određuje prema cijenama prijevoznika za istu udaljenost, ali na drugom području.

- Na ovaj način obračun nije pravilan, s obzirom da se cijena karte utvrđuje prema cijenama na relacijama odnosno na drugim područjima RH u kojima su, zbog frekventnijih prijevoznih linija, cijene prijevoza znatno niže, navodi se u njihovom zahtjevu.

Napominju da na relaciji Zadar-Gospić prometuje linija jednog prijevoznika koja, s obzirom na rad u turnusima, nije vremenski prihvatljiva ni za njih niti za druge djelatnike PP Donji Srb. Isto tako ova linija, s obzirom na konačno odredište - Gospić, ne osigurava im prijevoz do mjesta rada - Donji Srb, te se stoga smatra da na ovom području međumjesni javni prijevoz nije organiziran. Tužitelji navode da cijena mjesečne karte na relaciji Zadar-Gospić autoprijevoznika Autotrans d.d. Rijeka iznosi 2.088 kuna, a ovaj iznos treba uvećati za cijenu koštanja linije prijevoza za udaljenost Gospić-Donji Srb, pa smatraju da bi cijena mjesečne karte za udaljenosti između mjesta stanovanja i mjesta rada i to upravo na ovom području iznosila najmanje 3.000 kuna, a njima se isplaćuje maksimalno 1.760 kuna. Stoga ističu kako trpe izgubljenu zaradu u iznosu od oko 1.200 kn mjesečno. Na koncu navode da su se prije podnošenja tužbe obratili Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru radi mirnog rješenja spora, međutim, zahtjevi su odbijeni kao neosnovani.

Tuženica Republika Hrvatska usprotivila se tužbenom zahtjevu u cijelosti, no u studenom 2017. godine Općinski sud prihvatio je traženja trojice tužitelja. Ta je odluka kasnije srušena na Županijskom sudu u Splitu koji je utvrdio da "nije razjašnjena odlučujuća okolnost glede izbora prijevoznika prema čijim cijenama bi se utvrdila naknada za prijevoz, pa je u tom smislu činjenično stanje nepotpuno utvrđeno". Nakon novog svjedočenja vještaka sud je ponovno stao na stranu tužitelja, uz nalog Državi da im isplati preko 60 tisuća kuna.