Nakon jučer objavljenog teksta o tome kako će Turci platiti koncesiju kada ove godine neće biti kruzerskog prometa koji je osnov koncesije kojeg je tvrtka ZIPO dobila na 20 godina u Gaženici, dobili smo naknadnu informaciju.

Iz Lučke uprave Zadar (LUZ) poručili su kako je do sada ZIPO podmirio sve svoje ugovorne obaveze prema plaćanju koncesije. Uplata koncesije za 2020. godinu izvršena je na dan 04.02.2020. u kompletnom iznosu od 1.628.000 kuna, ustvrdili su iz LUZ-a.

No, pokazalo se kako to nije točno, jer smo ih pitali da nam pojasne koji je tu varijabilni dio ugovorene koncesijske naknade. Ispostavilo se kako javnost još uvijek ne zna koliki je prihod prošlogodišnjeg prometa u Gaženici, jer ZIPO još nije platio taj varijabilni dio (od lučke pristojbe po putniku), a niti šest posto od ostalih usluga. Oni su za prošlu kao i za ovu godinu platili stalni dio koncesijske naknade, a to je tek simbolični dio u odnosu na najave kako će Turci za 20-godišnju koncesiju platiti Lučkoj upravi ne 32 milijuna kuna, kako su to zlobnici govorili, nego više od 300 milijuna.

Iz Lučke uprave Zadar pojasnili su kako koncesionar (ne)plaća koncesijsku naknadu, a za što je, ispada tako, kriva korona pandemija.

"Stalni iznos naknade za koncesiju iznosi 1.628.000,00 kuna godišnje i plaća se unaprijed za cijelu godinu.

Promjenjivi iznos naknade za koncesiju određuje se u postotku od ostvarenog prihoda od naknade za pružene usluge koje su predmet koncesije. Promjenjivi iznos naknade za koncesiju iznosi 12 % od ukupnog prihoda ostvarenog od naknada za pružene usluge osnovnih lučkih djelatnosti.

Promjenjivi iznos naknade za koncesiju iznosi 6% od ukupnog prihoda ostvarenog od ugovornih naknada za pružene usluge ostalih gospodarskih djelatnosti.

Promjenjivi dio naknade za koncesiju plaća se do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Račun za promjenjivu koncesijsku naknadu se izdaje po osnovi dobivenih podataka od strane koncesionara o ostvarenim prihodima.

U tijeku je izračun varijabilnog dijela koncesije na osnovu kojega će se izdati račun. Do kašnjenja kod izdavanja računa došlo je zbog kašnjenja u dostavi dokumentacije od strane koncesionara, uslijed posljedica povezanih s COVID -19 krizom, opravdali su iz Lučke uprave koncesionara bez da kažu kako to.

Prije dvije godine, župan Božidar Longin, ujedno predsjednik Upravnog vijeća LUZ-a izjavio je na skupštini kako će "u 20 godina koncesionar nama platiti 41,5 milijuna eura, a izgradnja terminala je koštala 24 milijuna". Naravno da tada nitko nije mogao predvidjeti kako će korona blokirati kruzing industriju.

Naknadno smo dobili i informaciju na upit hoće li se mijenjati ugovor o koncesiji iz 2018.

Iz LUZ-a su odgovorili kako  će se u slijedeća tri mjeseca snimati poslovanje koncesionara, na temelju čega će se Upravnom vijeću moći predložiti politiku koncesija i pristojbi u ovoj godini.