Ovaj vikend u Hub Cooltura Pubu u Zagrebu predstavljen je Program za mlade „Mladi znaju" Foruma mladih SDP-a na čijoj je realizaciji sudjelovala potpredsjednica Foruma mladih Zadar i članica predsjedništva Foruma mladih Hrvatske Helena Mikulandra.

Mikulandra je predstavila probleme mladih u rješavanju stambenog pitanja i probleme koje susreću pri traženju stana za dugoročni najam te ponudila rješenja: „Mladi su pod stambenim stresom jer preko 30% njihovih primanja odlazi na rentu/ratu kredita i režije te im je glavna preokupacija pokrivanje osnovnih životnih troškova. Državni stanovi za najam, regulacija crnog tržišta najma, postavljanje minimalnih uvjeta i kategorizacija stanova za dugoročni najam, stimulacija dugoročnog i destimulacija kratkoročnog najma, pogotovo u strogim centrima gradova koji zbog pretjerane turistifikacije i gentrifikacije lagano odumiru, ključne su mjere kako bi se pomoglo mladima da žive dostojan život u sigurnim i cjenovno prihvatljivim uvjetima".

Uz temu rješavanja stambenog pitanja mladih također su predstavljene mjere za obrazovanje, rad i zapošljavanje, kulturu, aktivizam, zelenu socijaldemokracija i pravosuđe o čemu je moguće naći više informacija na internetskoj stranici https://mladiznaju.hr/