Lučka uprava Zadar odabrala je ponudu Kali gradnje za izvođenje građevinskih radova na proširenju i modernizaciji ribarske luke Gaženica. Za posao procijenjen na 18 milijuna kuna bez PDV-a u veljači su pristigle tri ponude, a kako je ponuda zajednice ponuditelja Kali gradnja, El-tim Zadar, Sladović Zagreb i Briv Construction Kotor od 21,9 milijuna kuna bez PDV-a bila najpovoljnija te je udovoljila svim zahtjevima naručitelja, povjerenstvo ju je jučer prihvatilo. Podsjetimo, tvrtka virskog poduzetnika Krešimira Miličevića dobila je prošle godine posao širenja ribarske luke u Lamjani istog naručitelja.

Ponuda od 23,3 milijuna kuna bez PDV-a koju su dali Lavčević iz Splita i istoimena tvrtka iz Zadra nije razmatrana jer izvođač nije dokazao svoje iskustvo u izvođenju pomorskih infrastrukturnih radova. Naime, kao dosadašnje iskustvo naveli su radove na obnovi Bihaćke ulice i sustava odvodnje na području Biogradske rivijere. Treća ponuda Strabaga iz Zagreba i Pomgrada iz Splita bila je najskuplja.

Idejnim projektom predviđeno je proširenje obale, odnosno izgradnja servisnog platoa za podizanje i spuštanje plovila u more (travel lift), izgradnja skladišta s pripadajućim pomoćnim objektima, te uređenje prometnice, parkirališta, zelenih površina i manipulativnog prostora. Urbanističkim rješenjem parcele osigurano je približno 80 metara operativne obale za istovremeni prekrcaj ribe. Na dijelu Operativne obale 1 dužine 85 metara osigurano je 15 krmenih vezova za velike ribarske brodove (dužine preko 18 m), te 125 metara za 14 bočnih vezova za srednje brodove.

Realizacijom projekta, navode u Lučkoj upravi Zadar, steći će se uvjeti za trajno i kvalitetno rješenje internih prometnica (promet u kretanju i mirovanju), manipulativnih površina, prostora za krpanje i pranje mreže, odvodnje oborinskih i otpadnih voda, vanjske rasvjete, vanjske hidrantske mreže, obalnog zida. Isto tako, osigurat će se prostor za skladištenje rezervnih dijelova, ribarskih alata i opreme.

Rok dovršetka radova je 14 kalendarskih mjeseci (što uključuje praznike, blagdane i neradne dane), i to računajući od dana uvođenja izvođača radova u posao.