Prvo ispitivanje kakvoće mora na 37 plaža diljem Zadarska županije te 14 lokacija na području Grada Zadra, provedeno polovicom svibnja, pokazalo je da je more izvrsno.

Nimalo čudno s obzirom na to da nema kruzera, nautičara, većeg brodskog prometa, a ni kupača. Ispitivanje provodi Zavod za javno zdravstvo, služba za ekologiju mora s kojom je Grad Zadar ugovorio iznos od 83 tisuće kuna. Oni će svakih 15 dana analizirati more prema EU standardima kvalitete, do 30. rujna, odnosno do završetka sezone kupanja.

Ispitivanje mora vrši se na plažama Arbanasi-Škola, Bazen, Borik, Diklovac- jug, Fontana, Hotel Donat, Hotel Kolovare, Jadran, Kolovare-Mulić, Kožino- primorje, Punta Bajlo, Puntamika-jug, Rt Punte Radman te Vitrenjak.

Temperatura mora u vrijeme uzimanja uzorka iznosila je 18 stupnjeva.