Novinari su ipak ušli u trag fekalijama koje su ovih dana plutale morem kod Elektre. Iz njihovog dvorišta danas je zaudaralo jer su se izvodili radovi na čišćenju ispusta otpadnih voda zbog kvara crpne pumpe.

- To su jutros pokušavali popraviti službe same Elektre, a onda su zvali stručnu pomoc, pa smo im poslali svoje ljude i crpna vozila, rekao nam je direktor Odvodnje Grgo Peronja. Odvodnja nema veze s tim incidentom koji se dogodio s pumpom koja prepumpava njihove otpadne vode u sustav kojeg je gradila i održava ta gradska komunalna tvrtka. Dok su dvorištu Elektre odštopavali i popravljali u susjednom dvorištu neugodno je vonjalo, ali po moru više nije plivalo.