Državno Izborno povjerenstvo RH za predstojeće izbore imenovalo je stalni sastav Izbornog povjerenstva IX. Izborne jedinice, kojim predsjedava v.d. predsjednik Županijskog suda u Zadru, sudac Marijan Bitanga, a njegova je zamjenica sutkinja Jadranka Nižić Peroš koja ima najviše iskustva u izbornim povjerenstvima.

Ona nam je objasnila kako je novina u odnosu na prethodne izbore da su u stalnom saastvu Izbornog povjerenstva, kojem sjedište ostaje Zadar, i dvoje članova iz tri županije koje obuhvaća ova najveća izborna jedinica. Svi članovi Izbornog povjerenstva dobit će po šest tisuća kuna naknade, s tim da taj posao rade paralelno sa svojim redovnim sudačkim.

Ovo je sastav Izbornog povjerenstva za IX. izbornu jedinicu:

1. mr.sc. Marijan Bitanga, predsjednik (s područja Zadarske županije)
2. Hrvoje Visković, član (sa područja Zadarske županije)
3. Nives Nikolac, članica (sa područja Šibensko kninske županije)

1. Jadranka Nižić - Peroš,  zamjenica predsjednika (sa područja Zadarske županije)
2. Radmila Rendulić, zamjenica člana (sa područja Ličko senjske županije)
3. Željko Gusić, zamjenik članice (sa područja Splitsko dalmatinske županije