Gotovo četiri mjeseca od otvaranja ponuda, Hrvatske ceste napokon su donijele odabir između dvije ponude pristigle na natječaj vezan za novu zadarsku zaobilaznicu.

Projektni zadatak obuhvaća izradu idejnog rješenja, studije utjecaja na okoliš s ishođenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata, te svih vrsta idejnih projekata s ishođenjem lokacijske dozvole za izmještanje državne ceste DC306 do DC8 na području Bilog Briga u Zadru, duljine oko 2,5 kilometra.

Procjena vrijednosti natječaja bila je 1.2 milijuna kuna, a kao izvođač odabrana je zajednica ponuditelja, koju čine zagrebački Mobilita Evolva i splitski Geoprojekt. Oni su s ponudom od 1.150.000 kuna bili za 49 tisuća jeftiniji od IGH-a i Projektnog biroa P45. Pred njima je sada rok od 18 mjeseci u kojem moraju izraditi rješenja za novu zadarsku zaobilaznicu uz čiju je buduću trasu primjetan sve veći broj stambenih objekata.