Na Sveučilištu u Zadru sutra će se održati potpisivanje sporazuma o sufinanciranju troškova gradnje studentske menze s paviljonima u Novom kampusu između Sveučilišta u Zadru i Grada Zadra.

Zbog više cijene radova postignutih na natječaju, koji nisu bili pokriveni sredstvima iz europskih fondova i Ministarstva obrazovanja, Gradsko vijeće Grada Zadra je 14. listopada 2019. donijelo Odluku o sufinanciranju troškova gradnje u provedbi projekta „Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru".

Odlukom je određeno da će Grad Zadar sufinancirati ovaj projekt u ukupnom iznosu od 6.236.223,70 kn. Ta je odluka donesena jednoglasno te je time zaokružena financijska konstrukcija za ovaj iznimno važan projekt za Sveučilište u Zadru i za Grad Zadar. U skladu s tom odlukom, sporazum će sutra potpisati rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican i gradonačelnik Zadra Branko Dukić.

Izgradnja nove zgrade studentske menze sa studentskim paviljonima, u kojima će biti smješteno 284 studentica i studenata, vrijedna je preko 81 milijun kuna. Sveučilištu u Zadru su kroz Poziv MRRFEU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 67.433.433,38 kuna, a razliku su osigurali Ministarstvo znanosti i obrazovanja (13,99 milijuna kuna) i Grad Zadar (6,24 milijuna kuna). Zgrada će imati tri paviljona za smještaj s ukupno 129 soba: šest jednokrevetnih, 91 dvokrevetne i 32 trokrevetne sobe. Studentski restoran će imati 500 sjedećih mjesta, a posluživat će 3.800 obroka dnevno.