Gradsko vijeće Biograda na Moru donijelo je odluku o mjerama za pomoć građanima i gospodarstvu na području Grada Biograda na Moru za pomoć pri prevladavanju krize uzrokovane epidemijom COVID - 19 te obustavi planiranih projekata za koje u proračunu ove godine neće biti novca.

Svi zakupnici prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Biograda neće platiti najam za vrijeme od 19. ožujka do ponovnog početka rada, odgodit će se plaćanje spomeničke rente i potraživanja kojima ne prijeti zastara, a roditelji čija djeca ne pohađaju vrtić neće plaćati naknadu. Ugroženim kućanstvima podijelit će se poklon paketi te umirovljenicima s najnižim primanjima (do 1.500) kuna isplatiti jednokratna pomoć.

Što se tiče privremene obustave izvršenja dijela proračuna, odgađa se do daljnjeg izgradnja zida na plaži Soline i oko Park šume Soline, rekonstrukcija ljetnog kina, kupnja zgrade za strojarstvo Srednjoj školi Biograd, kupnja zemljišta u svezi projekta aglomeracije, smanjuju se usluge izvanrednog i redovnog održavanja i uređenja nerazvrstanih cesta, obustavlja se isplata sredstava namijenjenih za Biogradsko ljeto, organizaciju obljetnica i manifestacije, sanacija zgrade HNK „Primorac", proširenje Gradskog groblja te uređenje zida, izgradnja tenis centra „Kosa zapad"... Obustavlja se isplata političkim strankama te nalaže Športskoj zajednici grada i Zajednici amaterskih kulturnih umjetničkih udruga grada Biograda da održavaju samo neophodne aktivnosti.

Obustavit će se svi javni pozivi, postupci javne nabave i postupci jednostavne nabave te se neće pokretati novi osim radi nabave materijala, opreme i drugog potrebnog za borbu protiv pandemije COVID - 19. Zabranjuje se novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme, te se zabranjuje sklapanje novih ugovora o djelu osim ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem slučaju je za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost gradonačelnika.