Danas (18. svibnja) s početkom u 18 sati preko ZOOM aplikacije održat će se online predavanje pod nazivom "Kultura poslije Corone: pouke za nacionalne i europske kulturne politike", koje će održati mr. sc. Mirko Petrić sa zadarskog Odjela za sociologiju. Predavanje je dio mini-ciklusa socioloških predavanja koja se održavaju u sklopu projekta "Mreže solidarnosti ZD". Poveznica na predavanje bit će objavljena u sklopu Facebook najave događaja 15 minuta prije samog početka.

Mirko Petrić viši je predavač kulturne sociologije, kulturnih studija i kvalitativnih metoda istraživanja na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Prethodno je predavao semiotiku i medijsku teoriju na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Aktivan je u civilnom društvu, osobito u području podrške urbanističkom planiranju i zaštiti kulturne baštine.

Kakva će biti kultura i kulturne politike nakon globalne krize prouzročene virusom Corone? Na to pitanje teško je dati jednoznačan odgovor, no moguće je razmišljati o tome kakva bi kultura i kulturne politike mogle ili trebale biti nakon pandemije.

Izlaganje polazi od pojma „začudnosti" koji su u teoriju književnosti uveli ruski formalisti, a oslanja se i na klasično estetičko razlikovanje forme i sadržaja. Kriza koju je u različite načine kulturnog djelovanja i participacije u kulturi donijela pandemija, omogućuje „deautomatizaciju" percepcije tog polja, njegovo viđenje „novim očima", odnosno uočavanje proturječnosti skrivenih pod dubokim naslagama rutina svakodnevnice.

Drugim riječima, kriza nam omogućuje jasnije razmišljati i jasnije zahtijevati promjene: u ovom izlaganju tematizirat će se prvenstveno okvir europskih kulturnih politika uspostavljen u razdoblju nakon pada Berlinskog zida, s pozivanjem na pouke uspješnih inicijativa i praksi iz „zlatnog doba" socijalne države koje mu je prethodilo.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskih snaga solidarnosti Europske unije od strane Agencije za mobilnost i programe EU u sklopu projekata solidarnosti.