Na početku današnje sjednice Županijske skupštine vijećnici SDP-a, DSU-a i MODES-a obavijestili su javnost kako ipak neće sudjelovati na sjednici koja se održava putem mailova. Svoje su razloge objasnili putem odvojenih priopćenja za medije:

Predsjednik MODES-a Rudolf Dvorski:

Na dnevnom redu današnje imaginarne Županijske skupštine među ostalim točkama je i točka kojom je predviđeno davanje suglasnosti školi u Biogradu za podizanje kredita i kupnju nekretnine, za što bi Županija trebala biti jamac. Namjera je kupiti zgradu koja je rađena kao uredski prostor i u nju staviti obrazovnu ustanovu. Zgrada košta 4.6 milijuna kuna, a vještak je vrijednost procijenio na temelju komparacije sa zgradama u Zagrebu??? Nije upisana u katastar, a lokacija je u K2 području, što je komunalno-servisna zona. Ono što cijelu ovu priču čini posebno sumnjivom i nejasnom, je to da cijela materijalna imovina društva GO-TEK, koje je vlasnik predmetne nekretnine iznosi 3,3 milijuna kuna. Naime, sam građevinski objekt koji je predmet ove kupoprodaje u poslovnim knjigama društva GO-TEK ima vrijednost od 1,75 milijuna, a kupuje se za 4,6 milijuna kuna, odnosno zarada na prodaji je veća od 2,8 milijuna kuna. 

Navedena tvrtka je 1530 m2 zemljišta u komunalno servisnoj zoni za gradnju predmetne nekretnine kupila za 249 390,00 kn, navodno je i komunalni doprinos smanjen sa 400 000 na 100 000 kn uz uvjet zapošljavanja građana grada Biograda, da bi na današnjoj nelegitimnoj online sjednici, na kojoj se ne smiju postavljati očito za vladajuće nezgodna pitanja (s tim ciljem je ukinut aktualni sat) nekretninu vrijednu 1,75 milijuna kuna (po poslovnim knjigama društva GO-TEK) trebali prodati za 4,6 milijuna kuna i lijepo zaraditi.

Odbijam sudjelovati u ovom nakaradnom igrokazu kojem je cilj po ko zna koji put provući kroz skupštinu nekakve upitne odluke i ne želim biti jedan od onih koji na bilo koji način (pa makar i samim sudjelovanjem) daju legitimitet ovoj i ovakvoj odluci bez mogućnosti preispitivanja iste.

Izbori su blizu, za izbore treba i dosta financija ali ovo je stvarno previše, čak i za HDZ.

Klub SDP-a i DSU-a

Sjednica koju je za 18. svibnja 2020. zakazala predsjednica Županijske skupštine Zadarske županije Nevenka Marinović je nelegalna i nezakonita sjednica. U cijelom ovom slučaju je osobito zanimljiva tolika žurba da se putem elektronske sjednice „proguraju" točke dnevnoga reda koje su javnosti zanimljive jer se trebaju donijeti odluke financijske naravi i riječ je o milijunskim iznosima. Nameće se zaključak da se na brzinu žele legalizirati mutne radnje .

Objavljujemo u cijelosti dokument upućen predsjednici Županijske skupštine:

- Obavještavamo Vas da vijećnici našeg Kluba neće sudjelovati u radu 18. izvanredne elektronske sjednice Županijske skupštine Zadarske županije zakazane za 18. svibnja 2020., a razlozi su sljedeći:

1) Sjednica je nezakonita jer je sazvana protivno odredbama Zakona o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutu i Poslovniku Županijske skupštine Zadarske županije.

2) Rješenje koje je primijenjeno od strane Predsjednice skupštine Zadarske županije je nedemokratsko, protivno čanku 16. Ustava Republike Hrvatske, protivno čanku 36. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, krši prava županijskih vijećnika propisanih Statutom Zadarske županije, točki IV Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID - 19, te Preporukama i uputama o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi u okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih za bolest COVID - 19

3) Odbili ste prijedlog našeg Kluba da se sjednica održi izvan sjedišta Županijske skupštine u primjerenom prostoru (npr. Arsenal 1800m2 površine - 350 sjedećih mjesta).

4) Naputak MINISTARSTVA UPRAVE. KLASA: 023-01/20-01/114. URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1. Zagreb, 13. ožujka 2020. prvenstveno se odnosi na članak 84. stavak 1. točku 5. Zakona o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi kojom je propisano da će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspustiti predstavničko tijelo ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca, Ministarstvo ukazuje da ta odredba ne ukazuje na automatizam u postupanju niti je ikada automatizmom primjenjivana, već su se u svakom pojedinačnom slučaju procjenjivali razlozi nemogućnosti donošenja odluka dulje od 3 mjeseca i volja članova predstavničkog tijela za rad toga tijela, te da su elektronske sjednice prihvatljive iznimno, samo u slučaju kad se radi o donošenju odluka koje ne trpe odgodu.

5) Točke dnevnog reda nisu takve naravi da ne trpe odgodu.

6) Odluke koje se donose su financijske naravi, a iznosi nisu beznačajni, već se radio o milijunskim iznosima.

Donošenje Odluke o raspodjeli financijskih sredstava ostvarenih prodajom zgrade i zemljišta Zavoda za javno zdravstvo svakako je važna odluka, tražimo uvid u Zahtjev 01-496/20-23. ožujka 2020.

7) Predložene odluke nisu prošle nadležne Odbore Županijske skupštine.

8) O Srednjoj školi u Biogradu na Moru već smo se očitovali putem medija i nadamo se da će institucije odraditi svoj posao.

9) Zaključno, ako postoji mogućnost za održavanje sjednice predstavničkog tijela jedinice lokalne, područne samouprave, tada se ona mora održati na način kako je to propisano Zakonom i aktima te jedinice. Ako postoj epidemiološki okvir temeljem kojega bi se to provelo, tada se to treba tako u okviru tog okvira i provesti.

PREDSJEDIK KLUBA

Josip Tičić