Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je Dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti Općoj bolnici Zadar u znanstvenom području biomedicine i zdravstva.

Opća bolnica Zadar najveća je zdravstvena ustanova u Zadarskoj županiji. Prema registru Trgovačkog suda u Zadru, Bolnica je registrirana osim za obavljanje bolničke i specijalističko konzilijarne djelatnosti i za znanstveno - istraživačku i nastavnu djelatnost. Od 1977. do 2007. u Bolnici je djelovala Znanstvena jedinica.

Ravnatelj dr. Željko Čulina u srpnju 2019. imenovao je redovitog profesora otorinolaringologije Nevena Skitarelića za koordinatora rada Znanstvene jedinice u osnivanju, koji je s doc. dr. sc. Natašom Skitarelić i doc. dr. sc. Ivanom Bačićem izradio„Strateški program znanstvenih istraživanja u Znanstvenoj jedinici Opće bolnice Zadar u razdoblju od 2019 - 2024. godine", te prikupio potrebnu dokumentaciju za pokretanje postupka i ishodovanja dopusnice.

U listopadu 2019. nakon višemjesečne pripreme, podnesen je zahtjev Opće bolnice Zadar Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH za izdavanje dopusnice u svrhu obavljanja znanstvene djelatnosti u znanstvenom području biomedicine i zdravstva. Na osnovu navedenog zahtjeva, a nakon provjere dostavljene dokumentacije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je proslijedilo Agenciji za znanost i visoko obrazovanje svu priloženu dokumentaciju.

U postupku akreditacije održana je 18. ožujka 2020. mrežno putem Skypea video konferencija tijekom koje je tročlano međunarodno povjerenstvo održalo posebne sastanke s Upravom Bolnice i djelatnicima Bolnice u znanstveno - nastavnim zvanjima. Nakon održane video konferencije, povjerenstvo je utvrdilo da Opća bolnica Zadar u potpunosti zadovoljava uvjete za dobivanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, bez dodatnih primjedbi.

Sukladno tome, Agencije za znanost i visoko obrazovanje uputila je mišljenje i preporuku Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH, koje je na osnovu navedene preporuke 6. svibnja 2020. izdalo Dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti Općoj bolnici Zadar u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo. Time je nakon 13 godina uz Sveučilište u Zadru, Opća bolnica Zadar postala druga ustanova na području Zadarske županije koja je ovlaštena za provođenje znanstvenih istraživanja iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva.

Značajno je napomenuti da je Opća bolnica Zadar sa svojim kadrovima, opremom i prostorom, nastavna baza Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.