Saga o sanaciji obalnog zida u Foši, koje je stradalo u nevremenu iz listopada 2018. godine, došla je do dramskog zapleta u koronavirusu. Nakon što je iz Odjela za komunalne djelatnosti krajem prošle godinje otkriveno kako bi oni to mogli prebaciti na leđa Županije, koja ima novac za izvanredno održavanje, ispostavilo se da ga nema jer su donesene protuepidemijske mjere pomoći. 

Sigurno je da nadležne u gradskoj upravi nije za to briga, kao što ih nije bilo više od godine dana od kada je obalni zid u srcu Grada puknut, a cijeli taj potez odavno je pretvoren u ruglo. Staviti ogradu i znak zabrane parkiranja bio je vrhunac brige Komunalnog odjela čiji pročelnik Robertino Dujela ne misli da je Grad dužan napraviti niti projekt sanacije jer je to sada prebačeno Zadarskoj županiji. Od županijskog pročelnika Krešimira Laštre dobili smo kao i uvijek "pošten" odgovor:

"Kao što je poznato, Županijska skupština Zadarske županije donijela je Odluku o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Zadarske županije u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa koja se, između ostalog, odnosi i na sve koncesije na pomorskom dobru davatelj kojih je Zadarska županija. Navedenom Odlukom, naknade za koncesije na pomorskom dobru umanjene su za 50% odnosno promjenjivi dio naknade za 100%, a sve u cilju pomoći gospodarskim subjektima koji su ovlaštenici koncesija na pomorskom dobru uslijed epidemije koronavirusa. S obzirom da se radi o namjenskim sredstvima planiranim za aktivnosti na pomorskom dobru, a navedenom Odlukom bitno se smanjuje raspoloživi iznos sredstava, do izmjena i dopuna Proračuna Zadarske županije odnosno posljedično izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom, ne možemo sa sigurnošću odgovoriti da li će navedena sanacija biti i na koji način provedena u ovoj godini, a s obzirom na vremenske rokove i raspoloživi iznos sredstava", napisao nam je na naš upit pročelnik Laštro.

Do tada će, nema sumnje, more nastaviti podlokavati obalu u Foši.